Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Златното правило
382. Златното правило
С. П. 318
1. Господа Бога твоего
Сърдечно възлюби,
И както себе заедно
Съседа си люби.

2. Христос - Учителът така
Нам ясно извести:
"Закон, пророци" Той каза,
"Таз мъдрост имат вси. "
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/00:42
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/00:42
Ноти