Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Аз знам, че ще видя Христа
379. Аз знам, че ще видя Христа
Tab. 40
1. Сладка надежда в сърце ми трепти,
Аз знам, че ще видя Христа!
Нека мрачен облак над мене лети,
Аз знам, че ще видя Христа!
    Аз знам, че ще видя Христа,
    Аз знам, че ще видя Христа!
    Чудна радост ще е
    Да Го видя в лице,
    Аз знам, че ще видя Христа!

2. С вяра пътувам и тя ме крепи,
Аз знам, че ще видя Христа!
Мен зло неприятел не ще увреди,
Аз знам, че ще видя Христа!
    Аз знам, че ще видя и пр.

3. Мрак е наоколо - надежда в нас:
Аз знам, че ще видя Христа!
Грехът ще изчезне под Негова власт,
Аз знам, че ще видя Христа!
    Аз знам, че ще видя и пр.
Йоан 3:2
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:30
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:30
Ноти