Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Исусе драгоценний
375. Исусе драгоценний
С. П. 619, Д. П. 223
1. Исусе драгоценний!
Нуждая се от Теб!
С грях пълен съм и мрачна
Е моята душа,
Нуждая се от онзи
Целителен поток, -
Най-скъпата кръв Твоя,
Миеща всяк" порок.

2. Исусе драгоценний!
Нуждая се от Теб!
Аз, беден пътник, нямам
Имот на таз земя,
Нуждая се в съмнения
От Твоята любов
Да ми оправя пътя
И мен да е покров.

3. Исусе драгоценний!
Нуждая се от теб!
Надявам се, че скоро
Ще видя всред небе,
Престола Ти и Тебе,
С изкупените вси,
Ще гледам, о Исусе,
И хваля винаги.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:06
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:06
Ноти
Композитор
Феликс Менделсон