Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Върху твърд камък аз стоя
370. Върху твърд камък аз стоя
С. П. 442, Д. П. 226, Tab. 284
1. Няма надеждата моя
Основа друга освен Христа,
Ни труд мой ни старание
Е основание мое.
    Върху твърд камък аз стоя
    Върху Спасителя Христа!
    Основи други пясък са!

2. На Него уповавам аз
В най-тъмний и опасен час,
Благодатта Му стига ми
Даже в най-страшните беди.
    Върху твърд камък и пр.

3. Кога Той дойде с тръбний глас,
Дано да се намеря аз
Облечен с правда - не моя,
И непорочен чрез Христа!
    Върху твърд камък и пр.
Матей 7:24
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:25
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:25
Ноти
Композитор
Уилям Брадбъри