Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Години малко ощ
364. Години малко ощ
С. П. 62
1. Години малко ощ
Ще минат и тогаз,
Със светите починали,
Ще срещнем наший Спас.
    За този близък ден,
    Христе, ни приготви,
    С Твоята драгоценна кръв
    Душите ни измий!

2. Зли бури малко още
Ще бият наший бряг
И ний ще стигнем в мир блажен
И тишина во век!
    За този мирен ден и пр.

3. Ощ малко скръб ще тук
Да притеснява нас
И скоро всите ни сълзи
Отри ще наший Спас.
    За този славен ден и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:33
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:33
Ноти