Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Времето ми тъжно тече
363. Времето ми тъжно тече
С. П. 30
1. Времето ми тъжно тече
Когато не виждам Христа,
И красните полски цветя
За мене безсладостни са.
    От Господа отдалечен,
    Сърцето ми радост не знай,
    А с Него пак съединен,
    Декемврий се обръща на май!

2. Преблаго е името Му,
И сладък е Неговият глас,
Когато ми продума Той,
Потайва ми се всяка страст.
    Все близо да би Той стоял
    При моята бедна душа,
    Повече не бих пожелал, -
    Допълва ми се радостта!

3. Покорен на заповедта
На Бога, Спасителя си,
Еднакви ми са времена,
Местата са всички добри.
    Без Неговата благодат
    Палати са без красота,
    Тъмница ми става палат
    Там ако намери Христа!
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:30
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:30
Ноти