Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Моята вяра е
357. Моята вяра е
С. П. 116, Д. П. 160, Sp. S. 248, Tab. 185
1. Моята вяра е
Във Тебе, о Христе,
И Спасе мой.
Ти вслушай се сега
    Във моята молба:
    Помагай ми всегда
    Да съм раб Твой.

2. С любов си Ти богат,
Твоята благодат
Ми подари!
О, Агне Божие,
    За мене Ти умря,
    Туй немощно сърце
    Ти уякчи.

3. През всичкий си живот
Аз Твоя лек хомот
Ще понеса,
Всегда в закона Си
    Ти ме ръководи,
    Не ме оставяй Ти
    Да заблудя.

4. Кат мине веч сънят
На краткия ми път,
Близ застани,
Да не плени смъртта
    Бедната ми душа,
    Но горе в небеса
    Ме възведи.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:57
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:57
Ноти
Композитор
Лоуел Мейсън