Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало СкороТой ще се яви
355. СкороТой ще се яви
Tab. 130
1. Утрина кат се зазорява,
Или в нощна тишина
От небесните светли двери
Спущат се вестители,
    Те ми шепнат във душата
    Думи насърдчителни
    И ми казват с уверение:
    "Спас твой иде от небе!"

2. Често като че ли дочувам
Стъпките на моя Спас
И надежда в мене усещам,
Как запалва се завчас.
    О, как радва се душа ми
    Щом като помисля аз,
    Че Христос ще дойде скоро, -
    Скоро Той ще се яви.

3. Дълго сме очаквали Тебе
Да ни грабнеш на небе,
Да премахнеш скръб и всеки грях,
Радост да дадеш вмест тях .
    На очакването наше
    Краят вече наближи:
    Ний Христа ще видим скоро,
    Скоро Той ще се яви!
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:13
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:13
Ноти