Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ще дойде скоро Спасът ни
353. Ще дойде скоро Спасът ни
Пес. стр. 2, Sp. S. 125
1. През мрачните последни дни
Надежда славна ни крепи,
Че скоро - думи истинни -
Той ще бъде Цар и Господар над вси!
    Ще дойде скоро Спасът ни,
    Ще Го посрещнем ний със песни,
    Дал денем, нощем или във зори -
    Ще дойде Той на облаци.

2. Ний виждаме в земя, небе
Ред странни, ярки белези
Тръбят тез Божии знакове,,
Че Пришествието на Спаса наближи!
    Ще дойде и пр.

3. Умрелите в Христа светии
Възкръснат ще в безбройни тми
Щом екнат ангелски тръби
И Спасителят яви се в облаци!
    Ще дойде и пр.

4. А вси очакващи светии
В миг грабнати ще бъдем ний
Да срещнем Спаса в облаци -
Таз надежда утешава всинца ни.
    Ще дойде и пр.
1 Солунци 4:13
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:29
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:29
Ноти