Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало На небесната проверка
352. На небесната проверка
Х. П. 3, Sp. S. 34, Tab. 84
1. Щом тръба Господня затръби в небесни висини
И денят Господен веч се зазори,
Щом спасените от таз земя преминат в небеса,
Аз ще бъда на проверка пред Христа.
    На небесната проверка (3)
    Аз ще бъда там
    Христу ответ да дам.

2. Щом, вси мъртви във Христа възкръснат в славни телеса
И нетленни възнесат се в небеса,
Щом избраните Христови приберат се у дома,
Аз ще бъда на проверка пред Христа.
    На небесната проверка и пр.

3. Нека служим на Христа догдето сме на таз земя,
Любовта Му да възхваляме всегда,
А когато дните свършат и престанат вси дела,
Ще застанем на проверка пред Христа.
    На небесната проверка и пр.
2 Коринтяни 5:10
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:03
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:03
Ноти