Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Сионе, обещаний знак
350. Сионе, обещаний знак
С. П. 428, Д. П. 327
1. Сионе, обещаний знак
По цял свят се яви:
Народи чуват Словото,
И Царят наближи.
    Ще владее твоят Цар
    От море и до море:
    И ще види целий шар
    Божието спасение!

2. Дай ти свое свидетелство
С чресла прапасани,
За да владее с тържество
И скоро Царят ти!
    Ще владее и пр.

3. Стани, Сионе, от пръстта,
О, колко си блажен!
Виж, Слънцето на Правдата
Изгрява в светъл ден!
    Ще владее и пр.

4. Събират се чадата ти
От всъде с ум един,
Ще седне на престола Си
Давидовият Син!
    Ще владее и пр.

5. Сионе, в подвиг ти си бил,
Но възкликни сега,
Че твоят Цар Емануил
Владее за всегда!
    Ще владее и пр.
Исая 52:1
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:51
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:51
Ноти