Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало О, светлина на зората Сионска
349. О, светлина на зората Сионска
С. П. 363, Д. П. 322
1. О, светлина на зората Сионска!
Радост на тез що седят в тъмнина:
Викът млъкна веч на скръб и жалене, -
Славно Сионското царство начна!

2. Ето, в пустиня цветя че поникват:
Извори бликат в безводни места:
От планината ехти глас на радост:
Сухо поле на морава стана!

3. Слушай сега, от страни най-далечни
Песни се чуват и Богу хвали:
Всяко оръдие за клане изчезна:
Мир ще владее по всите земи!
Исая 35:
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:36
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:36
Ноти
Композитор
Лоуел Мейсън