Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Кога дойде
347. Кога дойде
С. П. 142
1. Кога дойде, кога дойде
Спас наш да приготви
Скъпоценните Си вещи, -
Стяжанието Си:
    Ще ги тури да светят,
    Звезди на зората,
    Украшение славно
    На Своя венец!

2. Праведните, праведните
В Своето Си царство
Ще приеме, ще ги тури
На Своя Си престол.
    Ще ги тури и пр.

3. И децата, и децата,
Които Го любят -
Те са Нему скъпоценни, -
Стяжанието Му.
    Ще ги тури и пр.
Малахия 3:17
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:32
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:32
Ноти