Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало О всечистий Святий Душе
339. О всечистий Святий Душе
С. П. 96, Д. П. 256
1. О всечистий Светий Душе,
На живот Източник си:
Съживи душите наши,
Жива вяра в нас вдъхни.

2. Скръбни кат сме утеши ни,
Падналите подигни,
Всички каещи се грешни
С помощта си защити.

3. И светото Слово Божие
На сърцата ни пиши
Истините му да пазим,
Мира да му имаме.

4. Всемогъщий Святий Душе
Посети ни тъй сега:
Приготви устните наши
За достойна Теб хвала.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:17
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:17
Ноти
Композитор
Карл Мария фон Вебер