Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ангеле, от този гроб
335. Ангеле, от този гроб
С. П. 416, Д. П. 265
1. Ангеле! От този гроб
Тежкий камък отвали:
Смърте! от тъмничний ров
Силний Пленник отпусни!

2. Днес из гроба, ето Го,
Жив излиза възкресен:
(С радост пейте наедно)
Жив, с живот век блажен!

3. През небесните врата,
Победителю, езди,
Там отдясно на Отца,
На престола Си седни!

4. Днес, небесни сили вси,
Него прославете с нас:
Смъртни! с песни радостни
Днес хвалете силний Спас!

5. Днес възпейте с тържество!
Победи се Сатана:
Где ти смърте жилото?
Где ти, аде, силата?
Матей 28:2
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:36
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:36
Ноти
Композитор
Йохан Але