Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Възкръсна силний Спас
334. Възкръсна силний Спас
С. П. 336
1. Възкръсна силний Спас
Остави гробний ров!
Който умря за нас
Жив е во век веков!
    Пленникът се освободи:
    Смъртта Той славно победи!

2. Възкръснал е Господ,
И радостно сега
Той вижда славний плод
На всите Си тегла!
    Ходатай е за грешните:
    За тях Той клетва претърпя!

3. О, славно тържество!
Исус се съживи,
И с него наедно
Исусовите вси!
    Где, смърте, жилото твое?
    Твоя победа, аде, где?
1 Коринтяни 15:52
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:47
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:47
Ноти