Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Умря Спасител наш
331. Умря Спасител наш
С. П. 27
1. Умря Спасител наш, умря!
Плачат Сионски дъщери:
Земята страшно се тресе
И слънцето тъма покри.
    Сълзи пролей за Него ти:
    Товара ти е Той поел,
    И зарад греховете ти
    Сълзи и кръв е Той пролял.

2. Ето любов и добрина, -
Син Божий зарад нас умря:
Но ето радост, веселба, -
Умрелият пак оживя!
    Излезе Той от тъмний гроб:
    Не може гроб да Го държи:
    До славний Му небесен двор
    Полк ангелски Го придружи.

3. Възпейте Спаса наш Христа:
Во веки се е възцарил,
С вериги свързал е смъртта,
И Ада славно е пленил.
    Възпей, земьо, и ти небе,
    Хвала Спасителю Христу!
    Победата ти, аде, где?
    И где ти, смърте, жилото?
Матей 28:1
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:12
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:12
Ноти