Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Самин
330. Самин
Пес. стр. 7
1. Във Гетсимания наший Спас
Се молеше самин:
Горчива чаша пи тогаз:
Среднощ страда за мен!
    Самин, самин,
    Самин оставен бе:
    Да ни изкупи от смъртта
    Кръвта Си Той проля:
    Умря самин.

2. Самин в Пилатовия двор
Спасител носи
Венец от тръне и позор,
Оставен там от вси.
    Самин, самин и пр.

3. Самин на кръста пострада
Нас грешни да спаси:
Оставен там и от Отца,
Жертва живота Си.
    Самин, самин и пр.

4. За тебе също Божий Син
Умря да те спаси:
Недей оставя Го самин -
Предай се Нему ти.
    Самин, самин и пр.
Матей 26:38
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:27
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:27
Ноти