Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Докле дойде милий Спас
324. Докле дойде милий Спас
С. П. 354, Д. П. 268
1. "Докле дойде милий Спас!" -
Колко е таз реч за нас
Сладко насърчение,
Кат вървиме към небе!
    Ще ожидаме покой
    Само "докле дойде Той".

2. Кат заминат от света
Драги братя във Христа
И не чуем техний глас,
Ще очакваме тогаз
    С тях да влезем в славний строй,
    Само "докле дойде Той".

3. Облаци и тъмнина
Обикалят нас сега:
Временни са плач и скръб:
Смърт и тъмнина и гроб
    Ще влияят с ужас свой
    Само "докле дойде Той"

4. Господ кани нас - чада
Да си спомним всякога
Делото Му на любов:
Дадената плът и кръв -
    Нужен спомен в този бой,
    Само "докле дойде Той".
1 Коринтяни 11:26
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:55
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:55
Ноти
Композитор
Чарлз Малън