Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Чуйте ангелския глас
318. Чуйте ангелския глас
С. П. 255, Д. П. 72
1. Чуйте ангелския глас
Как възпява вишний Княз:
"Слава в вишних Богу, ей,
Вред благоволение!"
    Нек земята с небеса
    Радостно запей хвала:
    Грешниче! стани, викни:
    "Славен Спас се днес роди!"
        Чуйте ангелския глас
        Как възпява вишний Княз.

2. От небесний лик възпян
Спасът вечен и блажен,
Много чакан, веч дойде
И откри спасение:
    От девица се роди, -
    Бог се въплотен яви.
    Поздравете Господа,
    Който се всели в света!
        Чуйте ангелския и пр.

3. Здраствуйте! Вишний Мирен Княз!
Слънце Правди си за нас.
Ти яви виделина
И живот всред тъмнина:
    Обезслави Себе Си
    Слава да дадеш на вси,
    До ги вдигнеш от праха
    И избавиш от греха.
        Чуйте ангелския и пр.
Лука 2:10
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:41
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:41
Ноти
Композитор
Феликс Менделсон