Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Слава во вишних!
316. Слава во вишних!
С. П. 253
1. "Слава во вишних!" Слушайте!
Аз чух чудесен глас:
Чух сбор велик с един език
Възпява нежний Спас. (3)

2. "Мир на земята!" Слушайте!
Спасител се родил:
За всяк от нас тоз славен Спас
Отец е проводил. (3)

3. "Слава во вишних!" пейте вий!
Господ ни посетил:
За всяк един Адамов син
Сина Си е пратил. (3)

4. "Мир на земята", Пейте вий!
Месия се родил:
Запейте с глас: "Господ е с нас -
Господ Еммануил. " (3)

5. Пей днеска с радост, свят!
Господ ви възлюбил:
Нек екне днес добрата вест;
"Спасител се родил!" (3)
Лука 2:14
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:19
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:19
Ноти