Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Тиха нощ!
314. Тиха нощ!
С. П. 137, Д. П. 68
1. Тиха нощ; свята нощ!
Всичка земя е в тишина;
Виж! Витлеемската светла звезда
Мъдрите кани от чужда страна,
    Гдето Христос се роди.

2. Тиха нощ! Свята нощ!
Песен сега на похвала
Ангели пеят със радостен глас!
Вест за спасене донасят до нас:
    Ето, Спасител дойде!

3. Тиха нощ! Свята нощ!
Всичка земя пей с веселба;
Богу во вишните да се даде
Слава и почет; от всякъде пей:
    Мир за всегда на земя!
Лука 2:8
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:57
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:57
Ноти
Композитор
Франц Грубер