Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Нам се роди едно Дете
313. Нам се роди едно Дете
С. П. 57, Д. П. 66
1. Нам се роди едно Дете,
И Син се даде нам;
Слухът Му ще се раздаде,
Той ще властвува Сам.

2. И всите земни племена
Ще да го почетат;
И силите на небеса
Ще му се покорят.

3. Началството Му ще расте
Без спънка, без свършък:
Княз Мира ще се назове,
Съветник, крепкий Бог.

4. Основа на престола Му
Е съд и истина;
Осанна нашему Царю, -
На Господа Христа.

5. Добре дошел тоз славен Княз
От сърце можем рек;
Нека царува Той над нас
От днеска и до век.
Исая 9:6
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:13
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:13
Ноти
Композитор
Лоуел Мейсън