Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Венчайте Го
311. Венчайте Го
С. П. 54, Д. П. 44
1. Блажено да е името
На наший славен Цар.
Венчайте Го всерадостно,
Над всите Господар!

2. Светии вси ангели,
Той е и ваший Цар:
Венчайте него с нас и вий,
Над всите Господар!

3. О стадо на Израиля,
Добрия наш Овчар
Сега венчайте с веселба,
Над всите Господар!

4. Езичници избавени
От грешния товар,
Венчайте Избавителя,
Над всите Господар!

5. Със радост всите племена
На този земен шар,
Венчайте Спаса ви Христа,
Над всите Господар!
Евреи 1:2
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:59
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:59
Ноти
Композитор
Оливър Холдън