Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Вдигнете вашите глави
310. Вдигнете вашите глави
С. П. 6, Д. П. 32
1. Вдигнете вашите глави,
Широко отворете се,
О вечни, златни двери, вий,
Да влезе славний Цар сега!

2. Кой е тоз Цар на славата?
Смирений, кроткий наш Овчар,
Спасителът на грешните,
Той е небесний, славний Цар.

3. Той някога отхвърлен бе
От человечески съвет;
Но днес той славно победи
Лукавия безбожен свят.

4. Княз Мира се яви сега,
И победител ада Той,
На всите верни крепостта,
Надежда, стража и покой.
Псалми 24:
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:38
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:38
Ноти
Композитор
Уилям Брадбъри