Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Исус, Ходатаят, е жив
309. Исус, Ходатаят, е жив
С. П. 505
1. Исус, ходатаят, е жив,
И моли се за мен.
Това ме уверява Той,
Че аз съм веч спасен.

2. Той в скърбите ми иде с мен
И нежно ме теши;
От всичко съм освободен;
Кога се Той яви.

3. Наверно ще ме освети,
И кой ще Го възпре?
Той Своите решения
Прилага в действие.

4. Твоята дума вярвам аз,
И зная туй, Христе,
Че ще приемеш раба Си
При себе на небе!
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:06
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:06
Ноти