Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Господ ми е Пастир
307. Господ ми е Пастир
С. П. 127
1. Господ ми е Пастир, не ще се лиша;
В зелените пасища аз ще паса;
Душата ми води при тихи води;
Управя ме в пътя на правдата Си.
    И даже да ходя в дола на смъртта,
    Ти с мен си, от злото се аз не боя;
    Твоята тояга ще ме утеши;
    Без страх аз ще съм при Спасителя си.

2. Ти пред враговете ми си ме гостил;
С елей Ти главата ми си умастил;
Безчислени милости Ти си ми дал,
И с благости чашата ми си прелял.
    О Боже Всемилостив, сила ми дай
    Да пазя Твоите веления до край;
    Кога тук се свършат годините ми,
    В дома Си, се моля, ти мен пресели.
Псалми 23:
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:28
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:28
Ноти