Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Опитал си ме, Господи
30. Опитал си ме, Господи
С. П. 517, Д. П. 164
1. Опитал си ме, Господи,
Съвсем си ме познал;
Делата ми и мисли вси
Сам Ти си разумял. (2)

2. И думи из устните си
Без да произнеса,
Ти знаеш всичко, Господи,
Какво ще изрека. (2)

3. Аз съм всегда под власт Твоя
(Таз власт света държи;)
И като бдя и като спя,
Аз съм в ръката Ти. (2)

4. Пречудно знание Божие!
Какви височини!
Кой може да ги изрече?
Какви дълбочини! (2)

5. Да ме владее всякога
Таз мисъл где да съм, -
На грях да не съизволя,
Защото Бог е там. (2)
Псалми 139:
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:36
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:36
Ноти
Композитор
Томас Хастлингс