Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Със Царя вървя
299. Със Царя вървя
Tab. 141
1. Окаян аз нявга се скитах в света:
Почивка веч найдох - щастлив съм сега;
Аз волно все пея дене и нощя,
Понеже сега аз със Царя вървя!
    Със Царя вървя, Аллилуя!
    Със Царя вървя всякога;
    Не скитам се веч - към Дома вървя;
    Говоря и ходя с Христа!

2. За дълги години бях роб на греха,
Утеха не можех намери в света.
Но веч съм кат птичка свободна в леса, -
Аз радостно пея и с Царя вървя!
    Със Царя вървя и пр.

3. Отчаяний грешниче в тоз бурен свят,
Христа приеми ти във свойто сърце;
Спасене и радост Той ще ти дари,
Ела при Исуса и с Царя върви!
    Със Царя вървя и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:54
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:54
Ноти