Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ей, за мене той се грижи
297. Ей, за мене той се грижи
С. П. 92, Д. П. 188
1. Ей, за мене Той се грижи
Като нежен брат, другар;
И при пасища зелени
Той ме води кат овчар.
    С мене наедно Той тегли
    Всяко бреме, всек товар.

2. Ей, връх мене бодърствува,
Бодърствува всякога;
Мене с милост избавлява
От съблазън, от беда;
    Ден и нощ, да не се губя,
    Пази моята душа.

3. Ей, за мене пред Отца Си
Там ходатайствува Той;
Мене колко съжалява,
Милостив Свещеник мой!
    Тук за радост ме приготвя,
    И за вечния покой.
1 Петрово 5:7
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:11
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:11
Ноти
Композитор
Германска мелодия