Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Думи добри
286. Думи добри
С. П. 270, Д. П. 58, Sp. S. 221, Tab. 303
1. Пак попейте ми думите, -
Думите на живот.
Да ги разбера по-добре,
Думите на живот.
Жива вяра дават,
Могат да избавят.
    Думи добри, думи добри,
    Думите на живот.

2. Спасът дава на грешници
Думите на живот.
Нека влязат в сърцата ни
Думите на живот.
Тези думи ето,
Водят към небето.
    Думи добри и пр.

3. Слушайте уморени вси,
Думите на живот;
В тях намирайте мир и вий, -
В думите на живот;
Божето прощене,
Радост и хвалене.
    Думи добри и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:50
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:50
Ноти
Композитор
Филип Блис