Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Чудната стара повест
285. Чудната стара повест
С. П. 149, Д. П. 112, Х. П. 45
1. Чудната стара повест
За вечните неща
Кажи ми, о кажи ми, -
За Господа Христа!
    Просто да ми разкажеш
    Как наший Спас дойде;
    Защото много слаб съм,
    Като едно дете.
        Чудната стара повест,
        Кажи ми, о кажи ми,
        За вечното спасене;
        Кажи ми за Христа.

2. Таз повест за спасене
На моята душа,
Кажи ми я полека,
За да я разбера.
    Същото много пъти,
    Моля ти се, кажи,
    Аз искам да запомня
    Тез славни истини.
        Чудната стара и пр.

3. Таз повест драгоценна
Кажи с усърдие,
Защото Господ търси
И мене да спаси!
    Таз повест да повтаряш
    Добре и всякога
    Да ми е утешение
    Във време на беда.
        Чудната стара и пр.

4. Тоз свят да ми не стане
Съблазън никога,
Разказвай пак таз повест,
Кажи ми за Христа!
    Тъй и когато слава
    Небесна се яви,
    Да чуя пак таз повест:
    "Христос те изцели. "
        Чудната стара и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/04:02
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/04:02
Ноти
Композитор
Уилям Доуън