Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Дързост, братя
284. Дързост, братя
Д. П. 296
1. Дързост, братя! Ей развява
Знаме Господ Сам
Иде помощ, наближава
И победа нам.
    Знак ни дава низ простори:
    "Дръжте крепостта!"
    В ответ кой ще отговори:
    "С помощта Твоя?"

2. Вижте, врага лют и вилен
Все напред върви;
Даже воин млад и силен
Лесно той надви.
    Знак ни дава и пр.

3. Надалеч се славно вее
Божий пряпорец:
Той ще в строя завладее
Врага във конец.
    Знак ни дава и пр.

4. Ей, напред във бой разярен,
Дайте си кураж:
Вее знаме неуморен
Вожда силен наш.
    Знак ни дава и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:14
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:14
Ноти
Композитор
Филип Блис