Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Напред върви!
283. Напред върви!
Tab. 24
1. По развълнувано море
Към вечността пътуваш ти;
И Адмирала теб зове,
Тръби: "Напред върви!"
Напред върви!
Ще стихне буря зла;
    Изчезва вече тъмнина.
    "Напред върви!"
    Бог жив е! Той тръби:
    Напред върви!

2. Далече ли си от брега,
Страхуваш ли се от беди;
Долита пак до теб гласа:
"Върви! Напред върви!"
    Напред върви! И пр.

3. Отпадат ли другари в страх,
Отстъпват ли отчаяни?
Не гледай никога на тях,
Върви! Напред върви!
    Напред върви и пр.

4. Свирепа ли е бурята,
Заплашва ли кораба ти;
Дерзай! Бог жив е! Той каза:
"Върви! Напред върви!"
    Напред върви! И пр.
Битие 19:17
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:35
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:35
Ноти