Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ний ще се стремим
282. Ний ще се стремим
Sp. S. 106
1. Войните Израйлеви с Вожда свой,
Бавно обикаляха без застой;
С твърдо уверение в Божия Закон,
Победа виждаха над Йерихон.

Ний ще се стремим и ще победим,
Чрез кръвта Христова врага ще сломим!
И защото крепост ни е Саваот,
Победи ще печелим в тоз живот!

2. Там в полето с връв в ръка сам Давид,
Срещна филистимеца - горд на вид.
С тихо уповане в своя бог велик,
Ожидаше победоносний миг.
Ний ще се стремим и пр.

3. Триж на ден се е молил Данаил;
После в ров на лъвове хвърлен бил.
Като се предаде в Божия ръка
Чрез вяра той видя победата.
Ний ще се стремим и пр.

4. Често с плътски сили, ум исках аз
Да превърна в топъл ден мрак и мраз!
В немощ и безсиле бях като сломен,
Но с вяра виждах на победа ден!
Ний ще се стремим и пр.

5. О, настава славен ден - ден велик!
Скоро вси изкупени с мощен вик
Ще възкликнат громко и ще прогласят:
Ний свършихме с победа земний път!
Ний ще се стремим и пр.
Исус Навин 6:20
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:03
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:03
Ноти