Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Господня Мишце, покажи
28. Господня Мишце, покажи
С. П. 448
1. Господня мишце, покажи
Пред цял свят силата Своя,
Да видим, както в древни дни,
Пак славните Твои дела.

2. О Боже, на народите
Кажи Ти: "Аз съм Йеова,
Творец на всите светове,
Вселенски Цар и Съдия".

3. Глас, Боже, от престола Твой
Ще съкруши кумирите;
Ще покориш Ти с жезла Своя
Най-върлите си врагове.

4. Кажи на грешний человек,
Яви пред всичката земя,
За грях, че няма никой лек
Освен кръвта Исусова.

5. Тъй, Боже, Ти провъзгласи
Навред Своята благодат,
Тъй щото вси противници
Да Ти се волно покорят.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:54
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:54
Ноти