Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Стани без страх
277. Стани без страх
С. П. 586, Д. П. 303
1. Стани без страх, душо моя,
Оръжята си препаши,
И небесните врата
Подире Своя Спас върви.

2. Ад и грехът против стоят;
Но те веч покорени са,
Тях победи Спасителят
На кръста Си го прикова.

3. Свирепите онез врази
Не могат да ни покорят:
Ще бъдем победители
Чрез изобилна благодат.

4. Душо моя, напред върви,
Спеши към златните врата;
Там мир и вечни веселби
Очакват победителя.

5. Венец там ще ни се даде,
Ще тържествуваме тогаз
И всите сили на небе
Ще хвалят наший славен Спас.
2 Тимотей 4:5
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:31
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:31
Ноти
Композитор
Лоуел Мейсън