Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Излазя Божий Син на бой
275. Излазя Божий Син на бой
С. П. 544
1. Излазя Божий Син на бой;
Той вси ще победи;
Венец на слава носи Той:
След Него кой върви?
    Тоз, който може чашата
    На болката да пий
    И верен бива до смъртта, -
    След Него той върви.

2. Ей, първий мъченик Христов,
Изпълнен с Дух Светий,
С дух на прощене и любов
Към неприятели, -
    По пример на Спасителя;
    В часа и на смъртта
    Се моли за убийците.
    Кой него следува?

3. И верните апостоли, -
Свето съдружество,
Приеха храбро кръста си
На болка и тегло;
    Като познаваха добре
    Надеждата своя.
    Тържествено си шиите
    На нож положиха.

4. След тях и благородните
Мъже, жени, деца
Що са възлели на небе
През болки и тегла;
    Сега в бяло облечени
    Там в слава те стоят.
    Дано след тях вървим и ний:
    Дай, Боже, благодат.
Деяния 7:59
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:44
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:44
Ноти