Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Стани, душо!
273. Стани, душо!
С. П. 449
1. Стани, душо, махни страхът,
С надежда и веселие
Усърдно тичай в Божий път,
Що води право на небе.

2. Трънлив и тесен е тоз път,
На смъртните дотегнува;
Забравят те, че Мощният
Държи най-слабата душа.

3. Не ослабява Йеова,
Израилевий мощен Цар;
На всите земни краища
Създател е и Господар!

4. Той дава на Своите Си
Защита, помощ, благодат.
Ще хвъркат горе кат орли,
И няма да се уморят.
Исая 40:28
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:24
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:24
Ноти