Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Корабът плува по море
270. Корабът плува по море
С. П. 412
1. Корабът плува по море;
Владее тишина;
Приятно е туй зрелище,
Знак няма на беда.
    Внезапно буря ветренна
    Се вдига, облаци
    Покриват цялото небе,
    Търкалят се вълни. ||

2. Ще ли ги погълне бездната
Ужас, обзема вси
Освен Един: Той, уморен,
Сега спокойно спи.
    Разбуждат Го: "Учителю!"
    Викат, "погиваме:
    Ти сила имаш, само Ти;
    Стани та ни спаси!" ||

3. Тоз вик чу милостивий Спас,
И тутакси стана;
Той повеле: - биде завчас
Голяма тишина.
    Уплашени, извикват вси:
    "Какъв е този, че
    Словото Му послушва се
    От вятър и море?" ||

4. Потънва ли корабът ти,
Душо моя? Завчас
И ти Исуса повикни;
Той е и твоят Спас.
    Той може и от небеса
    Сега да запрети
    На вятра и на бурята,
    И да рече: "Мълчи!" ||
Марк 4:37
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:41
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:41
Ноти