Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Аз тук работя за Христа
261. Аз тук работя за Христа
Х. П. 151, Tab. 59
1. В тоз свят съм аз пришлец, той е тъй чужд за мен;
Домът ми е далеч на онзи бряг блажен!
Посланик верен съм на горната страна:
Аз тук работя за Христа!
    Чуй думите що казвам с власт
    От името на моя Спас:
    "О, примири се ти със Бога ощ сега!
    О, примири се веднага!"

2. Туй заповядва Бог: Човеци всякъде
Да се покаят вси - оставят грехове;
Ако повярваш ти ще бъдеш с Господа!
Аз тук работя за Христа!
    Чуй думите и пр.

3. Ще казвам аз на вси, че в дома на небе
Всек грешник опростен се радва от сърце!
Ще каня грешници в небесната страна.
Аз тук работя за Христа!
    Чуй думите и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:10
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:10
Ноти