Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Колко души блуждаят
260. Колко души блуждаят
Х. П. 11
1. Колко души блуждаят
Далече от Христа;
Във грях и мрак живеят;
Отиват в гибелта.
    Както овце без пастир,
    Опасност тях грози;
    Отиват те, не знаят,
    Че смърт край тях цари.
    Елате да ги подчиним
        За Христа да чуят те;
        Може би в Онзи ден ще Му кажем:
        "Ето моите, Христе".

2. Кой себе си не жали,
Кой иска да върви
Изгубените овци
От гибел да спаси?
    Кой пътя ще им каже
    Към дома на Отца?
    И кой с любов ще срещне
    Разбитите сърца?
        Елате и пр.

3. Какъв възторг и радост,
Кат срещнем Господа
Да кажем: "О Исусе,
Намерих таз овца.
    Изгубена тя беше.
    Измъчена в беди;
    Прибрах болна, слаба
    При Тебе, Господи. "
        Елате и пр.
Матей 9:36
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:36
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:36
Ноти