Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Иди, прилежно работи!
258. Иди, прилежно работи!
С. П. 587, Д. П. 284
1. Иди, прилежно работи,
И волята на Господа
Верно и с присърце върши,
Така ще ползваш ти света.

2. Сам Господарът вършеше
Светата воля на Отца;
А ти, - слугата, с присърце
Не ще ли правиш ти така?

3. Не ще се трудиш суетно;
Полза е земната щета:
Сегашно зло ще е добро,
Що и да мислят хората.

4. Труди се: ако Господ твой
Рече: "Добре", доволно е;
Когато те похвали Той,
Нека осъждат другите.

5. Тез трудни дни ще изтекат;
Почивка иде у дома;
На тебе Младоженецът:
"Аз скоро ида", казува.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:31
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:31
Ноти
Композитор
Лоуел Мейсън