Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Пътувай още малко
252. Пътувай още малко
С. П. 216, Д. П. 280
1. Пътувай още малко, мило чадо,
В долината на смъртна сянка там;
Търпи, вълни и бури още малко, -
Тогаз покой у Бащина ти дом.

2. Аз имам много заблудили овци;
Днес те се скитат там в пустинята;
За малко време трябва да ги търсиш
И да ги приведеш в кошарата.

3. Мнозина има бедни, наскърбени, -
Мнозина болни страдат окол теб:
Не щеш ли на такива с чувства нежни
Да даваш утешение и хляб?

4. Иди със името Исус Христово,
Разнасяй радостната вест навред,
Бъди пример на дело и на слово;
Води мнозина в Божий път напред.

5. За малко бди с Христа през разни скърби
И скоро ще си с праведните в Рай,
С китара, облекло, небесни дарби,
Блаженство, славословия безкрай.
Йоан 10:16
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:49
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:49
Ноти
Композитор
И. Стенки