Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Чуй, гласът Исусов вика
251. Чуй, гласът Исусов вика
С. П. 175
1. Чуй, гласът Исусов вика:
"Бели веч са нивите;
Кой за Мен ще влез да жъне,
Житото да събере?"
    Ще ви се даде заплата;
    Господарът кани вси:
    Кой е бърз да отговори:
    "Спасе, мене проводи"?

2. Ако ти не мож да стигнеш
Чуждите тъмни стани,
Мож езичници да срещнеш;
Около си ги търси.
    Ако нямаш куп имане,
    Дай само една лепта;
    Туй за много ще се счита
    Що ти даваш за Христа.

3. Ако ангелски глас нямаш
Нито дарби Павлови,
Просто за Христа да кажеш,
Как умря за всичките.
    Ако не ти е възможно
    Да обърнеш възрастни,
    То да водиш при Исуса
    Простодушни младенци.

4. Да не бъде ти да кажеш:
"Няма за мен работа":
Догде грешници умират,
Спас те вика в службата.
    Работата що ти дава
    Благодарно извърши;
    Кога викне ответ дай Му:
    "Спасе, мене проводи".
Матей 9:37
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:34
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:34
Ноти