Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Твоята милост, Господи
25. Твоята милост, Господи
С. П. 479, Д. П. 34
1. Твоята милост, Господи,
Висока е като небе;
И като вечни планини
Твоята правда твърда е.

2. Ако и планът Твой сега
Да е покрит със облаци,
Скоро Твоята истина
Нам славно ще се появи.

3. От Теб извират благодат
И мир и утешение;
При Тебе в скръб прибегнуват
Адамовите синове.

4. От сладостта на Твоя дом
Се храним с изобилие;
И милостта донася нам
Като река спасение.

5. Животът като извор там
Изхожда от престола Ти;
И в светлостта на Твоя храм
Твоята слава виждаме.
Псалми 36:5
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:44
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:44
Ноти
Композитор
Джон Хатън