Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Още един ден за Тебе
249. Още един ден за Тебе
С. П. 145
1. Ощ един ден за Тебе,
Исусе Господи;
Един по-малко още за мене
От земни, трудни дни;
Трудът за Теб
по-скъп е ден след ден!
    Ощ един ден за Тебе,
    Исусе, в службата Ти;
    За мен един по-малко
    От земни, трудни дни.

2. О, колко е любезен
Тоз славен господар;
Имам за радост, а не за длъжност
Да хваля моя Цар.
Душата ми
С любов горе лети.
    Ощ един ден и пр.

3. И аз когато мисля
Че той за мен умря,
Да ме изкупи, да ме възвиси,
Кръвта Си Той проля,
В сърцето ми
Славата му блещи.
    Ощ един ден и пр.

4. Христа да проповядвам
Наистина е труд;
В чест и безчестие него да следвам
И в пек и в зимен студ:
Но след тоз бой
Ще следва и покой.
    Ощ един ден и пр.

5. Почивката блажена;
Блажен е и трудът:
С тебе, Исусе, дай да премина
Всичкия си живот:
Ти колко, щеш
живот да ми дадеш.
    Ощ един ден и пр.
1 Коринтяни 9:16
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:04
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:04
Ноти