Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Сей семето всегда
247. Сей семето всегда
С. П. 64, Д. П. 333, Sp. S. 246, Tab. 342
1. Сей семето всегда
И с вяра всякъде,
Привечер и на ранина
Доброто семе сей.

2. Това ли ще успей,
Или пък онова,
Не знаеш ти, ни как расте
Туй семе там в пръстта.

3. А Бог ще съхрани;
Той Жизнодавец е,
И верно ще благослови
На времето Свое.

4. Ще порастат тогаз
От тези семена
Първом трева, а после клас,
Най-после и зърна.

5. Не бой се ти; не е
Безплоден трудът ти;
Плодът му ще се събере
В небесни житници.
Еклесиаст 11:6
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:35
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:35
Ноти
Композитор
Ханс Нагели