Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Решавам се от все сърце
245. Решавам се от все сърце
Д. П. 173
1. Решавам се от все сърце
Да служа веч на господа,
Че Твойта служба, о Христе,
Е съвършена свобода.

2. О, дай ми, Боже, благодат,
Укрепвай в мене верността
Да ходя с радост в Твоя път,
В пътеката на светостта.

3. А моя пример нека е
Не лицемерен, но пресвят,
И с мен при туй влияние
Мнозина се съединят.

4. Не дай, о Боже, да запра
Уморен и отдалечен;
Щом Тебе следвам, Тебе зра,
Не ще съм аз обезсърчен.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:21
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:21
Ноти
Композитор
Джон Хатън