Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Своята воля, Боже, върши!
242. Своята воля, Боже, върши!
Sp. S. 74, Tab. 21
1. Своята воля, Боже, върши!
Ти си Грънчарят, аз съм калта;
Каквото искаш от мен стори:
Пред Тебе чакам със простота.

2. Своята воля, Боже, върши!
Мене изпитай, Христе, сега!
по-бял от сняг ме ти направи,
Послушай, слабата ми молба.

3. Своята воля, Боже, върши!
Аз наранен съм от Сатана;
Ти си всесилен и мощен си,
Мен излекувай, Спасе, сега.

4. Своята воля, Боже, върши!
Мен управлявай Ти за всегда;
Със Духа Светий ме изпълни,
Във мен да виждат само Христа.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:30
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:30
Ноти